Jarosław Narymunt Rożyński

Zmiany polityczne w Wojsku Polskim

21 listopad 2016r

Na uroczystości wyznaczenia na stanowiska służbowe 57 oficerów zapowiedziano, że wojsko musi być modernizowane nie tylko w wymiarze technicznym, ale przede wszystkim personalnym. Media przyjęły te informacje jako swojego rodzaju zapowiedź do czystek w armii. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż na uroczystość nie zaproszono m.in. szefa sztabu Wojska Polskiego i dowódcy generalnego.

Wyraźnie widać, że celem rządu jest sukcesywne wzmacnianie nowo powołanych Wojsk Obrony Terytorialnej kosztem regularnych, zawodowych sił zbrojnych. W trakcie ceremonii zabrakło szefa sztabu generalnego gen. Mieczysława Gocuła oraz dowódcy generalnego gen. Mirosława Różańskiego. Zamiast szefa sztabu obecny był jego pierwszy zastępca mianowany już przez Macierewicza - gen. broni Michał Sikora. Natomiast dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych reprezentował gen. Leszek Surawski czyli pierwszy zastępca dowódcy (3 listopada Minister Obrony Narodowej wyznaczył generała Surawskiego na stanowisko I zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych).

Na uroczystości obecny był również gen. Robert Głąb, który zasłynął nakazem oglądania przez oficerów TVP Info.

Radio ZET poinformowało kilka tygodni temu, że gen. Gocuł złożył dymisję. Informacja została zdementowana przez Sztab Generalny.

Generał Różański jest natomiast indywidualnością, którą bardzo szanują żołnierze, ale która jest nazbyt kłopotliwa dla polityków. Gen. Mirosław Różański wdrażał do sił zbrojnych KTO Rosomak, oraz formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany. Jednostka ta wzięła udział w pierwszej i drugiej zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W 2007 roku jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej wraz z żołnierzami 17 WBZ uczestniczył w VIII zmianie PKW w Iraku. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wraz z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła wiele operacji przeciwko rebeliantom, akcje pomocy humanitarnej i medycznej w prowincji Wasit. Trzykrotnie w okresie dowodzenia brygadą w 2006, 2007 i 2008 jednostka została wyróżniona Znakiem honorowym Sił Zbrojnych. Pomimo wybitnych zasług i szacunku żołnierzy na całym świecie, którzy dołączyli do akcji "22 pompki dla 22 weteranów", ten wybitny i doświadczony dowódca znalazł się na celowniku politycznym z powodu przypisanego mu racjonalnego i krytycznego podejścia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas piątkowej uroczystości oficerowie wyznaczeni przez Antoniego Macierewicza objęli wszystkie zarządy sztabu generalnego. Media komentują szeroko, iż pułkownicy nominowani na te stanowiska niebawem otrzymają od prezydenta wężyki generalskie. Minister Obrony zapowiadał niedawno, że po nowym roku zostanie przeprowadzona gruntowna reforma systemu dowodzenia siłami zbrojnymi.

Ogromny niepokój budzą także zmiany w ustawie o służbie żołnierzy zawodowych. Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. takie jak możliwości sprawowania służby na określonym stanowisku bez konieczności posiadania wymaganego stopnia wojskowego. Największe obawy budzą następujące zapisy :

"Minister Obrony Narodowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe wyższe o dwa i więcej stopni wojskowych, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy"

Zaledwie kilkanaście tygodni temu szef MON Antoni Macierewicz odwołał inspektora Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Piotra Patalonga. Wcześniej poinformowano o odwołaniu dowódcy GROM-u płk. Piotra Gąstała Dymisja gen. Patalonga została uzasadniona potrzebami sił zbrojnych. Generał Patalong został z dniem 19 września przeniesiony do rezerwy kadrowej i będzie w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl

[źródła]

Czystki Macierewicza w wojsku
Tomasz Siemoniak : dobra zmiana w wojsku po szczycie NATO
Czystki w MON
Macierewicz zrobi czystki
Czystki w wojsku
Macierewicz zapowiada czystkę w armii, odejdą generałowie
PIS zmienia wojsko