Jarosław Narymunt Rożyński

Złotówka spada na dno

12 listopad 2016r

Podobnie jak 10 lat temu, drugi rok rządów PIS owocuje upadkiem wartości złotówki. Dolar już kilka dni temu umocnił się powyżej 4 złotych i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się zmienić w najbliższych tygodniach. Zwłaszcza w okolicznościach, gdy widać wyraźnie, iż wynik PKB będzie znacznie niższy od prognozowanego.

Nie bez znaczenia są również ogromne spadki na giełdzie. GUS poda również finalne dane dotyczące inflacji CPI za październik, a NBP opublikuje dane na temat bilansu płatniczego we wrześniu. Oczekiwany jest deficyt na poziomie: -616 mln EUR (rach. Bieżący).

Narodowy Bank Polski oznajmił również, że w październiku podaż pieniądza zwiększyła się o 8,4 mld zł. Pod tym enigmatycznym terminem kryje się bowiem nic innego jak drukowanie kolejnych banknotów. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,1 mld zł (tj. o 0,3%) do wysokości 658,3 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,7 mld zł do 342,3 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,5 mld zł (tj. o 2,1%) do poziomu 221,5 mld zł.

Czuję nosem, że tym razem również, już niedługo będziemy świadkami kursu wymiany Euro na poziomie 5zł.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl