Jarosław Narymunt Rożyński

Zapada się budżet w Rosji

19 październik 2016r

Głęboki kryzys gospodarczy w Rosji spowodował, że władze zdecydowały się na głębokie cięcie wydatków socjalnych i jednocześnie zwiększenie budżetu na zbrojenia. Z puli socjalnej wyjęto aż 6 mld dolarów, a w administracji publicznej powszechne są masowe zwolnienia. W tym samym czasie budżet obronny Rosji wzrósł o 10 mld dolarów.

Możnaby powiedzieć, że w takim wypadku najlepiej jest po prostu zmienić garnitur urzędnika na mundur żołnierza. Jednakże rzeczywistość wygląda inaczej i nie każdy w Rosji pali się do służby wojskowej. Należy podkreślić, że zdecydowana większość beneficjentów wydatków socjalnych to po administracji przede wszystkim wschodnie obszary Rosji - szkoły, służba zdrowia, system emerytalny i wiele innych.

Szczególnie trudna jest sytuacja emerytów w Rosji. Przeciętne emerytury w Rosji wynoszą około 10 tysięcy rubli, jednak znaczna większość społeczeństwa otrzymuje niespełna 6000 rubli. W przeliczeniu na złotówki oznacza to budżet od około 365 zł na miesiąc do około 630zł na miesiąc.

Sytuacja z całą pewnością nie poprawi się w najbliższych latach.

Dla większości Rosjan oznacza, że muszą nauczyć się życia za mniej niż 100 dolarów miesięcznie.

Te "dociskanie pasa" będzie miało swoje głębokie konsekwencje. Na Kremlu wszyscy mają już świadomośc, że utrzymanie dotychczasowej polityki oznacza albo rewolucję i rozpad Federacji Rosyjskiej, albo wojnę, albo i jedno i drugie.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl