Jarosław Narymunt Rożyński

Wojna na Ukrainie nadal trwa !

6 wrzesień 2016r

Trzeba ze smutkiem przyznać, że Europa przestała już przykładać wystarczającą uwagę do tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Dziennikarze przyznają ze smutkiem, ze temat wojny na Ukrainie "nie sprzedaje" się już w mediach tak dobrze jak kiedyś i co za tym idzie schodzi na drugi plan. Tymczasem nadal trwa agresja Rosji na suwerenne państwo, które zostało pozostawione prawie samo. Sprawdza się zatem nasze stare przysłowie : prawdziwych przyjaciół - poznaje się w biedzie.

Gdzie się podziały te wszystkie międzynarodowe porozumienia i zapewnienia o pokoju i bezpieczeństwie w Europie ?

Niestety, widzimy na naszych oczach, że nikt ich nie przestrzega. Złamane zostały zarówno te "wielkie porozumienia" jak układ o rozbrojeniu atomowym Ukrainy, jak również te "małe" czyli ostatnie "porozumienia mińskie". Poza Polską i Stanami Zjednoczonymi - praktycznie nikt nie udziela pomocy Ukrainie.

Trzeba uderzyć się w pierś i powiedzieć, że w sposób szczególny zawiodła tutaj Unia Europejska. Przecież początkiem tego kryzysu były właśnie aspiracje Ukrainy do wstąpienia w struktury unijne ! Jakże zawiedzeni zatem muszą czuć się dzisiaj Ukraińcy, gdy dowiadują się, że nie wszystkie państwa UE przestrzegają zasad nałożonych sankcji na Rosję, a część z nich jawnie proponuje natychmiastowe zniesienie sankcji.

Co zatem robi Rosja ? Gra na zmęczenie przeciwnika. Ukraińska gospodarka cierpi, ale nikt już chyba nie ma wątpliwości, że Ukraina nie zmieni swojego dotychczasowego stanowiska i nie pogodzi się z przemocą i rabunkiem jaki dokonała na niej Rosja.

Polska powinna wyciągnąć szczególne wnioski z tej całej sytuacji. Nie tylko z faktu agresji Rosji, ale również z tego jak postępuje wspólnota międzynarodowa.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl