Jarosław Narymunt Rożyński

Jogailos sąjunga

1 rugsėjis 2016

Mes žmones,
Lenkijos karalystes proteviai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijes, Kijevo Rusija,
Baltarusai, lietuviai, lenkai, ukrainiečiai,
Laisves, taikos, krikščioniško tikejimo ir meiles troškime,
Neša širdyje respublikos aukso amžiu,
Atminties i Liublino unijos istoriją, Sąjunga hadziano
Mes ideti minties ir naujojo istatymo ir tvarkos Serene Respublikos pamatus.

REX POLONIAE

Ne su kardu, bet su Dievo žodi širdies išeina,
Su laisvos valios, gryno tikejimo, meiles tevynei.
Tevas, vadovas, pirmasis ministras ir pirmasis kaltas nurode,
Per sleni tik tikejimas veda mane,
Samas jo siela per tamsos nešiotis.

PAX CHRISTIANA

Yra vienas Dievas ir Jezus Kristus yra Sunus.
Socialine tvarka turetu buti pastatytas ant paveldo ir kulturos krikščioniu tikejimo pamatus..
Visi krikščioniu bažnyčios yra lygus Dievo akyse.
Visi namai ir šventyklos lygus savo teisemis.

PAX JAGIELLONIA

Pralietas kraujas musu broliai ne mes itraukti.
Ne daugiau broliai paskirstytas tarp Respublikos nebus.
Ne daugiau ranka gimines kraujo nekelia.
Negalima nusilenkti prie Karunai Respublikos prieš sauleteki, i vakarus, šiaurę, pietus.
Vienas už visus ir visi už vieną.

LIBERTATEM

Visi laisviu rušiu seks vienoje iš Karunos Respublikos, neleisdama asmeninipranešimą godumas,
Minties, žodžio laisve, laisve meiles, pasirinkimo laisve, laisve mokesčiai, laisve krikščioniško tikejimo.
Laisve nuo susidevejimo širdis, laisve, teise ginti valią.

CORONA REGNI JAGIELLONIA

Nera tironai, o ne diktatorius, o ne didikai, o ne politiku, o ne magnatatom ne netikru pranašu bus, bet vienas iš Karunos Respublikoje.
Ar ne garbinga ties Karunai, bet Karunos Serene Respublikos kaltu lenkiasi mes failą.
Vienintelis tevyne, tautu, gyvybes ir kraujo aukos motina be sunkumu.
Ateities kartos iš pastato, taikos, tikejimo ir meiles laisvei.

Tepadeda mums Dievas.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl