Jarosław Narymunt Rożyński

Унiя Ягелонская

1 września 2016r

Мы – народ,
Нашчадкi Каралеўства Польскага,
Нашчадкi Вялiкага Княства Лiтоўскага,
Нашчадкi Кiеўскай Русi,
Беларусы, лiтоўцы, палякi, украiнцы,
У iмкненнi да свабоды, мiру, хрысцiянскае Веры ды кахання,
Носячы ў сэрцах залаты век Рэчы Паспалiтай,
Падаўжаючы гiсторыю Люблiнскай Унii, Газдяцкае дамовы, Рэчы Паспалiтай Абодвух Народау,
Закладваем iдэю i падмурак пад новыя закон i парадак Вялiкае Рэчы Паспалiтай.

REX POLONIAE

Не з мячом, а са словам Божым у сэрцы прыходжу я,
З мужнасцю, свабоднай воляй, з чыстай Верай, з любоўю да Радзiмы.
Бацькам, правадыром з’яуляюся, першым слугой i першым адказным.
Праз цёмны дол вядзе мяне толькi Вера,
Душу сваю сам праз цемру нясу.

PAX CHRISTIANA

Ёсць толькi Бог адзiны, а Iiсус Хрыстос – Сын яго.
Сацыяльны лад мусiць быць пабудаваны на падмурку хрысцiянскае Веры.
Усе хрысцiянскiя Царквы – роўныя перад вачыма Бога.
Усе дамы i святынi – роўныя ў сваiх правах.

PAX JAGIELLONIA

Не злiчыць пралiтае крывi нашых братоў.
Больш нiколi Рэч Паспалiтая памiж братамi дзялiцца не будзе.
Больш нiколi не паднiмем руку на кроўных братоў.
Не скланiцца Карона Рэчы Паспалiтай — Анi перад Усходам, анi перад Захадам, анi перад Поўначу, анi перад Поўднем.
Адзiн за ўсiх, усе за аднаго.

LIBERTATEM

У адзiнай Кароне Рэчы Паспалiтай мы будзем абараняць усялякiя свабоды,
Абмежоўвываючы асабiстыя iнтарэсы некаторых, супрацьпастаўленыя адзiнству Кароны.
Свабода думак, свабода слова, свабода кахання, свабода выбару, свабода падаткау, свабода хрысцiянскае Веры.
Свабоду ў сэрцы насiць будзьма, волю законам i справай абараняць будзьма.

CORONA REGNI JAGIELLONIA

Не тыранам, не дыктатарам, не шляхце, не палiтыкам, не магнатам, не фальшывым прарокам служыць будзьма,
А анно адзiнай Кароне Рэчы Паспалiтай,
Не носячай Карону галаве, але вялiкай Кароне Рэчы Паспалiтай.
Радзiме – адзiнай мацi народаў – жыццё i кроу аддаваць.
Будуючы надыходзячым пакаленням свабоду, мiр, Веру i каханне.

I дапаможа нам у гэтым Бог.

- Яраслаў Нарымунт Рожыньскi,
www.prezydent.org.pl