Jarosław Narymunt Rożyński

Ukraina nie utrzyma sankcji wobec Rosji

22 sierpień 2016r

Dziwna i nie zrozumiała dla Polski może być decyzja Ukrainy dotycząca utrzymania sankcji gospodarczych wobec Rosji. Sakcje dotyczyły ponad 105 rosyjskich firm oraz około 390 osób uznanych za „zagrażających bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Ukrainy". Czy oznacza to, że Ukraina powoli zaczyna poddawać się Rosji ?

Sankcje wobec Rosji zakończą się na Ukrainie 16 września. Nowych sankcji nie będzie, tłumacząc to ... zapomnieniem. Doszliśmy zatem do dziwnej sytuacji, kiedy Europa kontynuuje sankcje, ale Ukraina nie.

Komentatorzy tłumaczą, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż interesy oligarchiczne są ważniejsze dla Poroszenki i oligarchów niż ukraińska racja stanu. Z całą pewnością nie poprawi to notowań Prezydenta, którego poparcie oscyluje już poniżej 5%.

Przykro na to patrzeć i trzeba przyznać, że szkoda zwykłych ludzi na Ukrainie. W interesie Polski jest utrzymanie zachodnich sankcji wobec Rosji. Każde niezależne od Rosji państwo ukraińskie jest dla nas lepsze niż Ukraina kontrolowana przez Kreml.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl