Jarosław Narymunt Rożyński

Split na VAT

18 maj 2017r

Dotychczasowe metody walki z prywatnymi przedsiębiorcami nie są już wystarczające do znacjonalizowania większości dochodowych sektorów gospodarki. W związku z tym rządząca w Polsce partia narodowo-socjalistyczna tworzy specjalny mechanizm podzielonej płatności VAT, który umożliwi łatwiejszą blokadę środków na kontach bankowych. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że efektem będzie nie tylko jeszcze większa ucieczka przedsiębiorców z Polski, ale również blokada transakcji jak również możliwości podejmowania działalności gospodarczej w Polsce bez przychylności władzy.

Jak się okazuje, już niedługo przedsiębiorcy będą musieli prowadzić co najmniej dwa osobne rachunki do rozliczeń faktur. Na jednym będzie trzymana kwota netto, na drugim kwota VAT. Nie wykluczone również, ze dla każdej stawki VAT będzie to osobny rachunek. Co ciekawe mechanizm zakłada istnienie sytuacji, kiedy to ze środków netto przedsiębiorca będzie płacił za zakupy uiszczając pełną kwotę brutto, a następnie będzie czekał na rozliczenie pomiędzy rachunkami . Ma to oczywiście na celu ściągnięcie jak najwięcej środków z konta bankowego, w najlepszym przypadku w wysokości podwójnej stawki VAT + podatek dochodowy.

Oczywiście większość firm po prostu przerejestruje się do innych krajów i pozakłada rachunki w zagranicznych bankach, ale podobno i na takie sytuacje rząd jest przygotowany poprzez kolejny pakiet ustaw, które w swoim zamiarze mają ograniczyć funkcjonowanie "zagranicznych podmiotów gospodarczych" na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Split payement, bo tak nazywa się mechanizm, zakłada również zamrożenie środków na 90 dni. Nie wykluczone, że w najbliższym czasie przedsiębiorcy będą musieli wybrać, czy będą używać osobnych kont do kwot netto i VAT, czy też zgodzą się na zmienione, specjalne zasady zwrotu VAT. Między wierszami można odczytać, że preferowane byłyby podmioty trzymające swoje środki w SKOK, zwłaszcza tych powiązanych z rządzącą partią narodowo-socjalistyczną.

Wszystkie te manipulacje i absurdy argumentowane są walką z zorganizowaną przestępczością gospodarczą. Oczywiście ograniczenia i konfiskaty środków dotkną przede wszystkim uczciwych przedsiębiorców, którzy nie wykluczone, że niedługo zaczną rozliczać przez pośrednie środki i alternatywne systemy obrotu, takie jak PayPal, BitCoin, rachunki poza granicami oraz inne mechanizmy. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu.

Socjalizm to ustrój, który wytrwale walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl