Jarosław Narymunt Rożyński

Spadają wpływy do budżetu

24 grudzień 2016r

Rząd liczył na to, że podniesienie podatków i wzmocnienie reżimu przeciwko przedsiębiorcom przyniesie większe wpływy do kasy państwa. Tymczasem dzieje się oczywiście dokładnie odwrotnie, a sami przedsiębiorcy uciekają z kapitałem za granicę. Otwarte pozostaje pytanie, czy dni ministra finansów nie są już dokładnie policzone.

W 2016 roku pobito tak naprawdę dwa rekordy i są one ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony padł rekord zatrzymanych zwrotów podatku uznanych za nienależne, a z drugiej strony wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT były rekordowo niskie w stosunku do obrotów przedsiębiorców. Co ciekawe, ustawicznie rośnie kwota podatku VAT należnego przedsiębiorcom, którzy nie uzyskali z powrotem nadpłaconej kwoty. Oznacza to zatem, że państwo coraz bardziej zadłuża się kosztem przedsiębiorców i jednocześnie coraz intensywniej szuka powodów, aby tego długu nigdy nie spłacić.

Osoby poszkodowane mogą oczywiście zwrócić się do sądu. Przeciętny okres rozpatrywania takiej sprawy to 3,5-5 lat co i tak nie gwarantuje, że ktokolwiek będzie się do tego wyroku stosował. Żyjemy bowiem w państwie, gdzie powszechna jest praktyka nie przestrzegania przepisów przez administrację publiczną.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl