Jarosław Narymunt Rożyński

Rzeźnia spółek publicznych

7 grudnia 2016r

Najnowsza propozycja legislacyjna rządu zakłada nawet 4 mln złotych kary dla członków zarządu spółek publicznych za niewłaściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych. Jakby tego było mało, to członkowie najbliższej rodziny mogą być ukarani kwotą do 2 milionów złotych.

Projekt ustawy jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation). Są to akty prawne wydawane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, które stosuje się w państwach członkowskich bezpośrednio. Natomiast na poziomie krajowym pozostawiono kwestię ustalenia wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów. Jednakże Bruksela zastrzegła, że maksymalne kary za poszczególne przewinienia nie mogą niższe niż te, które są zapisane w MAR.

Tym samym oznacza to w Polsce ponad 20-krotny wzrost kar za niedopełnienie obowiązków członków zarządu spółki publicznej.

Kary te są oczywiście nieproporcjonalne do warunków w Polsce. Nie do końca wiadomo również jak rozpatrywana będzie kwestia odpowiedzialności w przypadku wielo-osobowego zarządu spółki.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzone rozwiazania pozwolą naprawdę dużym podmiotom na rynku europejskim eliminować bocznymi drzwiami wschodzące tygrysy.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl