Jarosław Narymunt Rożyński

Rosja testuje szczelność polskiej granicy

2 marzec 2017r

Coraz częściej w mediach słyszymy o próbie przemytu broni lub części broni przez granicę wschodnią. Z nieoficjalnych informacji wynika, że za próbami stoi bezpośrednio Federacja Rosyjska. Otwarte pozostaje pytanie, czy testowanie polskich służb i systemów bezpieczeństwa UE jest działaniem rutynowym, czy też kryje się za tym jakaś konkretna, zdefiniowana akcja.

Polska w odpowiedzi przeprowadza szerowkie modernizacje adekwatne do zmieniającej się sytuacji. Trwa rozbudowa posterunków Straży Granicznej oraz modernizacja wyposażenia funkcjonariuszy. Równolegle prowadzone są działania dozbrojenia placówek wzdłuż granicy wschodniej.

Podejmowane próby przemytu inspirowane przez Federację Rosyjską wskazują, że celem najprawdopodobniej nie jest prowadzenie działań wojskowych na terenie Unii Europejskiej, lecz sprzedaż na czarnym rynku organizacjom terrorystycznym. Nie trudno bowiem sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby armata przeciwlotnicza trafiła w ręce grupy terrorystycznej, która użyłaby go bezpośrednio na samolocie przelatującym nad miastem. Nie ulega zatem wątpliwości fakt, że Rosja prowadzi działania zorientowane na rozbicie jedności Europy poprzez szarpanie jej bezpieczeństwem i otwartością.

Jako wspólnota europejska powinniśmy zastosować adekwatne rozwiązania w stosunku do Rosji. W pierwszej kolejności poprzez zaostrzenie przepisów wizowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej, a w drugiej kolejności poprzez wspólne działania w zakresie wsparcia bezpieczeństwa starego kontynentu. Nie ma bowiem rzeczy ważniejszej, niż nasze wspólne bezpieczeństwo.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl