Jarosław Narymunt Rożyński

Restrukturyzacja służb mundurowych 2017-2020

30 września 2016r

Rząd przyjął projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu". Jego podstawowym zadaniem jest zwiększenie wydatków na służby podległe MSWiA. Niestety niewielka część tych wydatków przeznaczona będzie na wynagrodzenie pracowników. W większości będą to przetargi na infrastrukturę i modernizację.

Historia zatacza swoje koło i tak jak 10 lat temu w 2007 roku przedstawiano program modernizacji służb, taki dzisiaj temat wraca ponownie. Na realizację programu ma zostać przeznaczone około 6,5mld złotych rozłożone na okres 4 lat.

Nie ulega wątpliwości fakt, że przy okazji modernizacji i przeprowadzonych audytów, dojdzie również do głębokiej restrukturyzacji i wymiany kadrowej.

W poprzednim okresie rząd nie zrealizował swoich założeń. Czas pokaże jak będzie tym razem.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl