Jarosław Narymunt Rożyński

Program 1000+

1 grudnia 2016r

Prezes KRUS Adam Sekściński poinformował, że świadczenie emerytalne dla rolników z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie od marca 2017 roku co najmniej 1000 zł. Aktualnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł. Od marca wzrośnie także minimalna emerytura wypłacana przez ZUS.

KRUS wypłaca około 1,2 mln świadczeń emerytalno-rentowych, z czego ponad 400 tysięcy są to świadczenia poniżej 1000 zł. Od stycznia 2017 roku w sytuacji, gdy rolnikowi zostanie wyliczona emerytura poniżej 1000 zł, to i tak z urzędu dostanie on 1000 zł. Co ciekawe, z tej waloryzacji w przyszłym roku skorzysta aż 99% świadczeniobiorców, czyli ponad 1,1 mln osób.

Pozostałe osoby otrzymają gwarantowaną podwyżkę - 10zł.

KRUS jako samodzielna instytucja ubezpieczeń społecznych dla ludności rolniczej funkcjonuje od 25 lat. Partia Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że nie przewiduje możliwości likwidacji KRUS.

Z kolei w ZUS najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł z obecnych 882 zł 56 gr. Oznacza to, że najniższa emerytura będzie wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę.

W związku z powyższym, na początku 2017 roku możemy spodziewać się drastycznej podwyżki składek ZUS dla pracowników i przedsiębiorców.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl