Jarosław Narymunt Rożyński

Polska upada w oczach

14 wrzesień 2016r

Nigdy jeszcze Polska nie była tak bardzo podzielona na dwa obozy walczące ze sobą. Niestety odbywa się to kosztem nas wszystkich. Rząd, aby utrzymać popularność wprowadza coraz bardziej populistyczne postulaty gospodarcze. Opozycja, która nie ma żadnego programu, skupia się na walce światopoglądowej.

Wewnętrznie Polska jest krajem zdezorganizowanym, słabym, rozdartym konfliktami. Widać to wyraźnie na przykładzie opozycji. Dwie największe partie już dawno mogłyby stworzyć siłę będącą alternatywą dla istniejącego podziału władzy. Jednakże zwalczające się plemiona nie są skłonne do jakichkolwiek porozumień.

Nasza pozycja na arenie międzynarodowej słabnie w oczach. Kompromitujemy się sporem z Francuzami jak również pustymi deklaracjami bez pokrycia. Próbujemy własnego przedstawiciela usunąć z najbardziej prestiżowego stanowiska w Europie.

Kłania się historia i słynne powiedzenie Otto von Bismarcka :

Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl