Jarosław Narymunt Rożyński

Polska i Białoruś zacieśniają współpracę

26 październik 2016r

Minister Morawiecki odbył spotkanie z prezydentem Białorusi - Aleksandrem Łukaszenką. Polska będzie wspierać Białoruś w jej dążeniu do integracji ze strukturami europejskimi. Podstawową platformą do oderwania Białorusi od Rosji będzie współpraca gospodarcza.

Białoruś nie ma wątpliwości, że Polska jest do niej przyjaźnie nastawiona i jednocześnie jest najważniejszą bramą do Europy. Jednocześnie pogarszająca się sytuacja gospodarcza Rosji ciągnie w dół również Białoruś. Naturalnym krokiem jest zatem poszukiwanie nowych rynków zbytu i szerokich kontaktów biznesowych. Obie strony wychodzą zatem na wprost oczekiwaniom i otwierają się na nowe podejście do wzajemnych relacji.

Nasze oba kraje łączy kilkaset lat wspólnej historii, więzy krwi, wspólna walka z najeźdźcami, wspólna ofiara z rąk okupantów.

Mateusz Morawiecki zainaugurował XX Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 500 uczestników.

Podczas Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016” został podpisany list intencyjny dotyczący utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO (Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna).

Szacowana wymiana handlowa pomiędzy Polska a Białorusią wyniesie w 2016 roku ponad 2,5mld dolarów. Ostrożne prognozy mówią jednak o tym, że nie ma przeszkód, aby wynik ten w najbliższych latach podwoić.

Naturalnym krokiem byłoby teraz ułatwienie w obszarze ruchu granicznego dla małego handlu i drobnych przedsiębiorstw.

Warto również podkreślić, że obie strony są również zainteresowane szeroką współpracą w zakresie przemysłu obronnego jak również dołączeniem Białorusi do istniejącej już brygady LITPOLUKR. Zarówno Polska, Ukraina, jak również Litwa jednoznacznie podkreślają, że drzwi dla Białorusi do Wielonarodowej Brygady stoją otworem i wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na pierwszy krok w tym kierunku.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl