Jarosław Narymunt Rożyński

Nadchodzą zmiany w prawie spółek handlowych

2 lipca 2016r

Postępująca nacjonalizacja i inwigilacja wymusza dodatkowe zmiany w systemie prawnym. Rząd ma w przygotowaniu cały szereg zmian, od których włos jeży się na głowie. Całość przedstawiana jest w bardzo kolorowych barwach, jednak niestety realizacja jak i cele pomysłów daleko odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców.

Jednym z takich "udogodnień" jest wprowadzenie dodatkowych wymogów przy stosowaniu e-podpisu. Zgodnie z projektem nowelizacji, od czerwca 2017 roku rejestr przedsiębiorców ma funkcjonować wyłącznie z elektronicznym obiegiem dokumentów. Wszelkie wnioski o wpis i zmianę danych w tym rejestrze będą musiały być składane drogą elektroniczną.

Przepisy kodeksu cywilnego mają zostać znowelizowane i przewidują prokurę łączną niewłaściwą. Prawo w tym zakresie jest już tak zawiłe, że naprawdę trudno się w tym zorientować. Chodzi tu przede wszystkim o prokurę wykonywaną przez prokurenta wspólnie z członkiem organu zarządzającego i/lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. W skrócie zmiany te oznaczają zwiększenie zakresu odpowiedzialności prokurenta, jak również członka zarządu za prokurenta.

Dużo zmian dotyczy również spółki akcyjnej, a nawet pojawiły się pomysły by utworzyć jeszcze jeden typ spółki. Tutaj chodzi przede wszystkim o zasady ustalania i wypłacania dywidendy w spółce akcyjnej. Zmiany te idą oczywiście w kierunku zwiększenia obciążenia fiskalnego dla takich podmiotów.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl