Jarosław Narymunt Rożyński

Lighting Strike 2017

2 maj 2017r

Pod koniec kwietnia na Litwie odbyły się ćwiczenia Litewskich Sił Zbrojnych pod kryptonimem Lighting Strike 2017. Kwestią dosyć niespotykaną jest prowadzenie tych ćwiczeń nie tylko "w polu", ale również w miastach i wsiach. Chodzi tutaj m.in. o to, aby ludność cywilna przyzwyczaiła się do obecności i współpracy z siłami zbrojnymi.

Trzeba przyznać, że jest to całkowicie uzasadniona i pragmatyczna koncepcja. Wystarczy wspomnieć przecież "zielone ludziki", by uświadomić sobie, że ludność cywilna tak naprawdę nie jest w stanie zidentyfikować żołnierzy, jeżeli nie mają oni wyraźnie oznaczonych mundurów. Zagrożenia hybrydowe stawiają nowe wyzwania nie tylko przed wojskiem, ale również przed ludnością cywilną. Płynie z tego oczywisty wniosek, że ludność cywilna musi nauczyć się współpracy z siłami zbrojnymi i oczywiście vice versa. Analogicznie, żołnierze muszą być zdolni również do rozróżnienia cywilów od wrogich "żołnierzy w cywilu".

Na współczesnym polu walki zmienia się również sposób prowadzenia tych konfliktów. W warunkach zurbanizowanych zdecydowanie bardziej przypomina to pole walki w Iraku czy w Syrii niż to, z czym do tej pory mieliśmy do czynienia przy starciu dwóch regularnych wojsk. Warto w tym kontekście zastanowić się również, jak zatem powinna dzisiaj wyglądać "konstrukcja miasta", a w szczególności, jakie systemy i środki zabezpieczające powinny zostać zainstalowane. Mowa oczywiście o rozbudowanym systemie monitoringu, rejestracji, zapewnienia łączności i operacyjności.

Szczególny nacisk powinien zostać położony na ochronę i zabezpieczenie budynków administracji państwowej. We wcześniejszych ćwiczeniach były przeprowadzane już takie scenariusze jak atak nieoznakowanych jednostek na posterunek policji czy też straży pożarnej. Niestety, to właśnie z takimi zagrożeniami hybrydowymi może zderzyć się współczesne wojsko.

Nie mniejszym wyzwaniem jest tutaj kwestia "zagrożeń cywilnych" takich jak dezinformacja, szerzenie paniki, dezorganizacja struktur zarządzających, organizacje NGO działające na rzecz obcych wywiadów oraz cały szereg innych mechanizmów zakłócających normalne funkcjonowanie państwa. Ćwiczenia Lighting Strike 2017 są pewnym, być może niewielkim ale niezbędnym krokiem postawionym naprzeciw współczesnych zagrożeń.

Polska powinna poważnie zastanowić się, czy nie powinniśmy przeprowadzić analogicznych ćwiczeń w naszym kraju.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl