Jarosław Narymunt Rożyński

Lex super omnia

20 kwiecień 2017r

Prawo ponad wszystko, oznacza wyższość prawa stanowionego nad personalną i subiektywną oceną sytuacji. Ta stara zasada sięga jeszcze czasów Imperium Rzymskiego i była fundamentem ustanowionych zasad współżycia w społeczeństwie. Mogę się nie zgadzać osobiście z tym co robię, ale prawo jest jednoznaczne, a ja muszę go przestrzegać.

Tylko stanowione prawo odróżnia człowieka od zwierząt. Zdolność do tworzenia zasad i ich świadomego przestrzegania jest mechanizmem ograniczającym, jaki człowiek nałożył sam na siebie, by kierując się moralnością i mądrością kierować rozwojem cywilizacyjnym. Bez tych fundamentów zwycięża natura drogą eliminacji. Prawo silniejszego nad słabszym, bogatego nad biednym, zdrowego nad chorym, białego nad czarnym, ze wszystkimi tego konsekwencjami jakimi były epoki wojen, łamanie praw człowieka, zagłada indian, holokaust, niewolnictwo, feudalizm.

To prawo ustala takie reguły życia społecznego jak prawa człowieka, równość płci i rasy, gospodarka wolnorynkowa, kapitalizm, i wiele innych mechanizmów, które zostały wypracowane na drodze dialogu, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego człowieka.

Bardzo wiele mówiącym syndromem jest fakt łamania prawa i naginania go przez rządzących polityków partyjnych. Oznacza to, że z jednej strony nie posiadają oni takich właśnie cnót jak moralność, mądrość, empatia, lecz kierują się wyłącznie instynktem zdobycia i utrzymania władzy nad człowiekiem. Jeszcze więcej mówi fakt próby podporządkowania sobie prokuratorów czy sędziów ze względu na doraźne potrzeby polityczne.

Historia człowieka pokazuje, że natura nie zna próżni, a destabilizacja prawa kończy się zawsze tak samo : zmianą władzy i ustanowieniem nowego prawa.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl