Jarosław Narymunt Rożyński

Kwota wolna od podatku bez zmian w 2017 roku

31 październik 2016r

Kolejne obietnice i deklaracje pozostają bez pokrycia. Dzisiaj już wiemy, że kwota wolna od podatku pozostanie w przyszłym roku bez zmian. W przyszłym roku wyniesie ona 3091zł.

W ubiegłym roku partia Prawo i Sprawiedliwość zapowiadała, że po wygranych wyborach kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 8000zł / rocznie.

Akutalna kwota oznacza, że miesięcznie jest to zaledwie 556,02 zł, czyli znacznie poniżej minimum egzystencji.

W listopadzie zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota wolna od podatku jest za niska. W uzasadnieniu zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż kwota ta jest całkowicie oderwana od obiektywnych kryteriów ekonomiczno-gospodarczych, społecznych oraz przykładem rażącego naruszenia standardów państwa prawa. Podniesiono także kwestię tego, że kwota ta pozostała na nie zmienionym poziomie od 10 lat.

Utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 3091zł rocznie oznacza bezpośrednio, że podatkiem w Polsce objęty jest dochód, który przez państwo uznawany jest za niewystarczający do przeżycia. Również wysokość minimum egzystencji jest ustalone na poziomie abstrakcyjnym, gdyż wyliczono iż dla pojedyńczej osoby wystarczy 545zł miesięcznie, czyli 18 zł dziennie.

Nie dziwi zatem fakt, że nawet uchodźcy z krajów pogrążonych w wojnie, omijają nasze państwo szerokim łukiem.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl

[źródła]
Wprost : kwotal wolna od podatku bez zmian
Kwota wolna w PIT bez zmian w 2017 roku
PIS nie dotrzymało obietnicy - kwota wolna od podatku bez zmian
Kwota wolna od podatku bez zmian
Kwota wolna od podatku bez zmian - posłowie PIS złożyli projekt