Jarosław Narymunt Rożyński

Krajowa Administracja Skarbowa

24 sierpnia 2016r

Brak wystarczających wpływów do budżetu zostanie zastąpiony masowymi konfiskatami majątków. Krajowa Administracja Skarbowa to nowa super-służba, której celem będzie nękanie obywateli i przejmowanie ich majątku. Jednolity Plik Kontrolny, podsłuchy, inwigilacja, centralny rejestr faktur, likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa - to nie wystarczające mechanizmy zdaniem rządu.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie nową, uzbrojoną służbą mundurową. Wszelkie działania podejmowane przez KAS nie wymagają zgody kuratora lub nakazu sądowego. Niektóre pomysły z zakresu dopuszczalnych czynności stoją w jawnej sprzeczności z treścią ustawy zasadniczej. Chociaż formalnie głównym celem tej służby ma być walka z oszustami podatkowymi, to praktycznie sposób działania jak i stosowane środki zaprzeczają podstawowej zasadzie domniemania niewinności.

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej pozostanie wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, będąca jednolitą i umundurowaną formacją. Oznacza to również, że KAS będzie służbą specjalną z dużo większym zakresem uprawnień niż jakiekolwiek organy podatkowe i celne do tej pory. Wśród dostępnych środków są m.in. zatrzymania, areszty wydobywcze, przeszukania (w tym osób trzecich, klientów), prowokoacje, inwigilacja, rejestracja komunikacji (rozmowy i email), jak również wiele innych elementów bardzo ogólnie określonych w projektach.

Wraz za powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej planowany jest szereg zmian w kodeksie karnym. Podstawowymi założeniami do tego projektu jest właśnie konfiskata majątku oraz pozbawienie wolności. Za oszustwa podatkowe grozić będzie kara 25 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie prawa do wykonywania działalności gospodarczej.

O ile sama kwestia zaostrzenia kar za oszustwa nie budzi wątpliwości, o tyle nikt nie ma złudzeń, że ofiarami będą padać przede wszystkim zwykli przedsiębiorcy w wyniku sprzecznych ze sobą przepisów i dowolnych interpretacji urzędów skarbowych. Ciężar udowodnienia swojej niewinności został przerzucony na właścicieli firm, a trudno jest bronić się przed oskarżeniami, będąc jednocześnie w areszcie wydobywczym. W takich warunkach tylko samobójca lub osoba niepełnosprawna umysłowo zdecyduje się na zainwestowanie poważnych środków w Polsce.

Proponowany mechanizm to pełna inwigilacja, nieograniczona kontrola i dostęp do wewnętrznych działań każdego przedsiębiorcy. Rząd będzie naciskał na wyniki, które przy okazji będą również źródłem różnego rodzaju akcji medialnych przy udziale kamer i mediów publicznych.

Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu, rząd na własne życzenie popełnia polityczne samobójstwo.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl