Jarosław Narymunt Rożyński

Krajowa Administracja Skarbowa - Permanentna inwigilacja

11 styczeń 2017r

Od 1 marca kończy się okres prawa do właśności i prywatnośći, a wszelkie dotychczasowe złudzenia poszanowania praw człowieka pękną jak bańka mydlana. W celu załatania powiększającej się dziury budżetowej do akcji wchodzi KAS czyli Krajowa Administracja Skarbowa z uprawnieniami łamiącymi wszelkie zapisy konstytucji państwa prawa. Od tej chwili każdego można zatrzymać bez wyroku sądowego, inwigilować "prewencyjnie", pozbawić majątku bez wyroku sądowego, zatrzymać bez podania przyczyny.

Koniec z procedurą równości wobec prawa i domniemania niewinności. Super służba na miarę dyktatury narodowo-socjalistycznej wprowadza praktykę wprowadzenia kontroli skarbowej w każdej chwili, bez zapowiedzi, bez świadków w postaci pełnomocników prawnych w dowolnym czasie i lokalizacji. Dzięki tak ogólnym zapisom będziemy w mediach świadkami spektakularnych akcji, gdzie w środku nocy służby będą wyważać drzwi w mieszkaniach przedsiębiorców w poszukiwaniu podatku VAT, a opinia publiczna masowo karmiona będzie propagandą o uczciwości państwa wobec swoich obywateli.

Pracownicy KAS mogą bez podania przyczyny zatrzymać dowolne mienie przedsiębiorcy lub podatnika. Prawdziwe zdumienie budzą jednak zapisy o możliwości zastosowania aresztu wydobywczego zarówno wobec przedsiębiorców, jak również wobec członków ich rodzin. Przesłuchania mogą odbywać się bez obecności pełnomocnika prawnego, bez prawa do rejestracji, jak również w nieokreślonych terminach i przedziałach czasowych.

Wisienką na torcie jest brak możliwości wnoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń do otrzymywanych wyników kontroli. Nie będzie można odwołać się do organu wyższego, nie będzie można dochodzić odszkodowania w sądach. Od 1 marca każdy kto posiada w Polsce jakiekolwiek mienie lub prowadzi jakikolwiek biznes - jest traktowany jako przestępca.

Jaki będzie tego efekt ? Żaden normalny biznes nie będzie w stanie funkcjonowac w Polsce. Obudzimy się w reżimie gorszym od PRL znacznie szybciej niż się nam to w tej chwili wydaje.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl