Jarosław Narymunt Rożyński

Kiedy Polska wejdzie do strefy Euro ?

24 kwietnia 2017r

Komisja Europejska chce, aby do 2025 roku wszystkie kraje wspólnoty znalazły się w strefie Euro. W przypadku Polski w zasadzie możnaby zapytać czy w ogóle jako kraj członkowski jesteśmy zainteresowani wspólną walutą. Pomimo wszelkich argumentów nasyconych emocjami warto zadać sobie racjonalne pytanie, jakie mielibyśmy z tego tytułu korzyści.

Co ciekawe, nie jesteśmy jedynym państwem opierającym się wstąpieniu do eurolandu. W samych traktatach akcesyjnych Dania zastrzegła sobie prawo do nie wstępowania do strefy Euro. Do unii walutowej nie przystąpiły również takie kraje jak Czechy, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Szwecja, Bułgaria. Wielu ekonomistów podkreśla również, że niektóre kraje z walutą Euro jednocześnie nie spełniają kryteriów jakie zostały postawione przed państwami chcącymi dołączyć do unii walutowej.

Warto postawić sobie pytanie, czy bardziej bezpieczni jesteśmy działając w pojedynkę czy też działając w drużynie ? Nie jest bowiem tajemnicą, że polska złotówka jest bardzo podatna na ataki spekulacyjne, w znacznie większym stopniu niż samo Euro. Bardzo niepokojące są również sygnały o nastrojach społecznych i chęci opuszczenia Unii Europejskiej. Świat jest dzisiaj globalną wioską i globalną gospodarką, więc każdy kto myśli o tym, że będziemy gospodarczą i militarną potęgą, bo odetniemy się od kontaktów z innymi krajami, powinien uświadomić sobie, że to właśnie na takich schizofrenicznych pomysłach i działaniach powstały autorytarne reżimy komunistyczne.

Polska musi sobie zdawać sprawę z faktu, że pozostając na peryferiach Europy, będzie zawsze graczem poza pierwszym składem. Nie da się wejść do wody i być jednocześnie suchym. Albo jesteśmy Europejczykami, albo jesteśmy wiecznie aspirującymi do roli Europejczyków .

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl