Jarosław Narymunt Rożyński

Fatalna prognoza PKB dla Polski

25 październik 2016r

Trwa fatalna seria pesymistycznych wiadomości gospodarczych dla Polski. Szeroko rozbudowany program socjalny, podwyższenie podatków, masowe przenoszenie firm za granicę - są przyczyną ciągłego obniżania ratingu Polski. Swoje notowania obniżyli już Fitch, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Nordea Bank i wiele, wiele innych.

Szacunki ekonomistów Nordea Bank mówią, że dynamika polskiego PKB w 2016 roku w najlepszym wypadku wyniesie 2,8%. To niestety poniżej 3%, na jakie szacowani byliśmy na początku tego roku. Zdaniem wielu ekonomistów, nie tylko Nordea Bank - zadanie postawione przed Morawieckim przekracza możliwości realizacji takiego planu przez jednego człowieka. Centralizacja i konsolidacja ministerstw oraz brak doświadczenia w realizacji takich projektów mogą zakończyć się katastrofą gospodarczą.

Na podobne wnioski wskazują prognozy opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który bardzo sceptycznie potraktował akademickie prezentacje ministra i brak twardych danych, na których można by osadzić przedstawiane projekty. MFW obniżył prognozę dynamiki polskiego PKB w 2016 roku do 3,1% z poprzedniego 3,5%. Swoje wyniki opublikował m.in. w październikowej edycji World Economic Outlook, co miało również wyraźny wpływ na szacunki innych ośrodków.

Fitch wskazuje dodatkowe ryzyka, takie jak obcięcie wpływów z tytułu środków unijnych, jeżeli spory natury konstytucyjno-prawnej będą się w Polsce pogłębiać. Agencja ratingowa prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie co najwyżej 3% i to tylko w przypadku, gdy wyżej wspomniane spory zostaną szybko rozwiązane. Podkreśla również, że to w naszym własnym interesie leży poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

W mojej własnej ocenie trzeba podkreślać, że spory ideologiczne nie mogą stać na przeszkodzie rozwoju gospodarczego. To właśnie gospodarka powinna być tym obszarem, który jednoczy wszystkie siły polityczne. Niestety nasza klasa polityczna, i mam tu na myśli zarówno koalicję jak i opozycję, dba przede wszystkim o interes własnego obozu, a nie interes całej Ojczyzny.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl