Jarosław Narymunt Rożyński

Drukujemy !

7 sierpnia 2016r

Od lutego 2017 roku do obiegu wejdzie nowy banknot polski z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Prezes NBP podkreślił, że banknot 500zł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz rosnące koszty utrzymania zapasu strategicznego NBP. Ten skrót myślowy oznacza wprost, że NBP zmuszony jest w przyszłym roku wydrukować hurtowo nowe banknoty.

Nie jest bowiem tajemnicą, że rząd nie jest w stanie zebrać w postaci podatków całej kwoty, jaka jest niezbędna na zaspokojenie świadczeń socjalnych. Skala koniecznych wypłat jest nieproporcjonalnie większa od skali wpłat. Taką mamy strukturę demograficzną i nie zmienią tego programy socjalne. Na ten cały "dorobek" pracowało całe pokolenie Solidarności po 1989r doprowadzając młodych ludzi do masowej emigracji. Teraz powoli przychodzi wszystkim zapłacić rachunek za te grzechy przeszłości.

Całkiem realny zatem jest scenariusz, w którym w 2017 roku zobaczymy w obiegu nie tylko banknot 500zł, ale również 1000zł.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl