Jarosław Narymunt Rożyński

Cybernetyka w wojsku

14 lipiec 2017r

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić zarówno nowoczesne wojsko, jak również jego szkolenie bez udziału najnowszych technologii. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również w krajach Europy Zachodniej, ćwiczenia żołnierzy na symulatorach są elementem stałego szkolenia, modernizacji i projektowania.

Polska robi w tym zakresie co prawda pierwsze kroki, jednak nadal podstawowym problemem w tym zakresie jest brak wystarczających środków na zakup i modernizację. Co prawda mamy w planach wdrożenie nowych systemów, takich jak Table Top Trainer (TTT - do szkolenia załogi czołgu Leopard2), ale nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Skuteczność szkolenia zależy tutaj bezpośrednio od nieustannie aktualizowanej technologii, jak również ulepszania algorytmów i stałego monitorowania i podnoszenia parametrów wykonawczych.

Nie da się również zaprzeczyć, że przyszłość w tym obszarze należy przede wszystkim do sztucznej inteligencji (AI). Jest to fundamentalne wyzwanie nie tylko dla gospodarki XXI wieku, ale również przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Rzeczpospolita powinna podjąć zdecydowane i odważne kroki w zakresie badań i rozwoju w tym zakresie, bo w przeciwnym wypadku zaniechania w tym obszarze będą mściły się w niewyobrażalnej skali. Można bowiem śmiało zaryzykować stwierdzenie, iż wdrożenie AI do systemów bezpieczeństwa, jest jeszcze większym przełomem technologicznym i skokiem cywilizacyjnym, niż odkrycie i zastosowanie prochu.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl