Jarosław Narymunt Rożyński

Bilion długu państwa na Sylwestra

2 grudnia 2016r

Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, we wrześniu dług Skarbu Państwa wzrósł o 3,5 miliarda złotych i osiągnął poziom 902 mld 705 mln złotych. Od 2014 roku do 2016 roku dług wzrósł mniej więcej o taką samą kwotę jak w latach 2011-2013. Jednak spływające dane makroekonomiczne, siła naszej waluty, jak również szeroki program socjalny, nie budzą najmniejszych wątpliwości, w którym kierunku zmierzamy.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku zadłużenie wzrosło o ponad 68 mld zł, czyli o 8,2 procent. Nie wykluczone zatem, że nasz dług od przyszłego roku będzie rósł w tempie 10% rocznie. Wynik to w głównym stopniu konsekwencja finansowania deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich, gromadzenia środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych oraz różnic kursowych.

Politykę zadłużania państwa prowadzą wszystkie partie polityczne od 1989 roku. Pomimo skoku na OFE nie uda się najprawdopodobniej zachować zadłużenie poniżej 1 bln złotych. Przeciwnie, dalsze prowadzenie ustrojowych przemian w kierunku narodowo-socjalistycznym doprowadzi do emigracji biznesu i powiększenia zadłużenia Skarbu Państwa.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl