Jarosław Narymunt Rożyński

Początek końca Federacji Rosyjskiej

22 grudnia 2014r

Spadająca od wielu tygodni cena ropy oraz coraz słabszy kurs rubla to zapowiedź kryzysu gospodarczego jaki dotknie Rosję w 2015 roku. Przestrzegałbym jednak przed nadmiernym optymizmem, ponieważ upadek Rosji jaką znamy powoła na świat nowy twór, którym najprawdopodobniej będzie nowa wersja Imperium Rosyjskiego. W czasach kryzysu ekonomicznego Rosja zawsze konsoliduje swoje społeczeństwo i wytwarza z niego zbitą masę, której siła przejawiała się do tej pory w powstaniu Carstwa Rosyjskiego, Imperium Rosyjskiego, oraz Związku Sowieckiego. Po tym okresie mobilizacji i konsolidacji następuje podział i rozdrobnienie. Nie inaczej będzie tym razem.

Odcięcie Rosji od zachodnich rynków kapitałowych oraz nałożenie sankcji gospodarczych popycha Rosję w kierunku autarki oraz autorytarnego modelu ustroju państwowego. Rosyjskiej gospodarce grozi odcięcie od świata, co oznacza, że Rosja będzie zmuszona albo samemu produkować wymagane produkty, albo zmusić inne państwa do produkcji na potrzeby Rosji. Zdecydowanie o wiele bardziej prawdopodobny jest właśnie ten drugi model, który Rosja wielokrotnie odtwarzała już w swojej historii.

Rosja posiada w tej chwili podstawowe surowce energetyczne oraz zasoby mineralne wymagane na potrzeby własnego kraju. Nie posiada jednak produktów oraz usług, którymi mogłaby wypełnić swój rynek. To co natomiast Rosja posiada - to bardzo liczne wojsko. Tym samym naturalnym matematycznym rachunkiem - najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest użycie wojska celem zdobycia produktów i usług.

Czas gra tutaj na niekorzyść Rosji. W obszarze jej zainteresowań znajduje się w tej chwili Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja. Ponieważ oczy całego świata zwrócone są teraz w kierunku Ukrainy - najbardziej prawdopodobne wydaje się podjęcie działań w innym kierunku, czyli Gruzja lub Kazachstan. Nie da się już dłużej zaprzeczać temu, że Rosja rozpoczęła marsz w kierunku, z którego nie ma już odwrotu.

- Jarosław Narymunt Rożyński,