Jarosław Narymunt Rożyński

Polska nie dostała pieniędzy z EU

26 listopada 2014r

W ostatnim czasie media bardzo niewiele mówią o tym, co dzieje się w sprawie unijnego budżetu. Oficjalnie cały czas trwają negocjacje, jednak efektem tego jest przede wszystkim fakt, że budżet nie został jeszcze ustalony, a UE nie zatwierdziła jeszcze żadnego z polskich programów operacyjnych.

Polska zgłosiła 21 swoich programów operacyjnych. Środki europejskie miały być przeznaczone na działania realizowane w ramach właśnie tych programów operacyjnych. Żeby jednak określić wysokość środków przekazywanych na te cele, należy najpierw uchwalić budżet. W ten sposób koło się zamyka i bez uchwalonego budżetu nie można zatwierdzić programów operacyjnych, a bez zatwierdzonych programów operacyjnych nie można rozpocząć wypłacania tych środków na konkretne cele.

Każdy z nas z pewnością pamięta wystąpienia prasowe wielu polityków, w którym mówili oni, że Polska otrzymała tak wiele środków z Unii Europejskiej, że możemy praktycznie zrealizować nowy Plan Marshalla. Otóż nie - do dnia dzisiejszego jeszcze nie otrzymała. Bardzo chętnie wysłuchałbym teraz ich zdania w tej kwestii, kiedy mamy prawie grudzień, a nie widać ani zatwierdzonego budżetu, ani zatwierdzonych programów operacyjnych, ani tym bardziej środków finansowych na kontach bankowych. Każdy kolejny miesiąc bez tych środków przekłada sie przecież na niewykorzystane możliwości rozwoju poszczególnych regionów i grup społecznych. Ostatni komunikat w tej sprawie jaki został przekazany do mediów w tej sprawie mówi, że Komisja Europejska planuje zakończyć wszelkie rozmowy z przedstawicielami krajów UE do końca lata 2015 roku.

Brak tych środków finansowych stanowi bardzo istotny problem dla aktualnej koalicji rządzącej i to nie tylko tej w Polsce. Skupiając się jednak na sytuacji w kraju w przyszłym roku, należy wyraźnie wskazać, że w przyszłym roku brak pieniędzy z UE przyczyni się bezpośrednio do pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce, a co za tym idzie - wpłynie bezpośrednio na wynik wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

- Jarosław Narymunt Rożyński,