Jarosław Narymunt Rożyński

Dziura budżetowa ważniejsza od konstytucji

25 października 2014r

Wraca kontrowersyjna kaluzula podatkowa, która w 2004 roku uznana była za niekonstytucyjną. Resort finansów w najbliższym czasie zrealizuje obietnicę premier Ewy Kopacz o nowych przepisach podatkowych. Całość ma składać się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to duża nowelizacja ordynacji podatkowej. Projekt ten znajduje się teraz w konsultacjach międzyresortowych i ma trafić do Sejmu przed końcem tego roku. Uchwalenie tego projektu powinno nastąpić do kwietnia 2015 roku. Nowe przepisy wprowadzają zróżnicowanie traktowania podatników i wprowadzają klauzulę obejścia opodatkowania. Mają również stanowić podstawę do napisania na nowo całej ordynacji podatkowej.

PodatkiKlauzula obejścia opodatkowania została usunięta z systemu prawa w 2004 roku ponieważ była niezgodna z konstytucją. Trybunał orzekł wtedy, że urzędy miały zbyt daleko idącć swobodę. Na przekór wykładni Trybunału - klauzula obejścia opodatkowania wraca ponownie. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że za unikanie opodatkowania będzie można uznać działanie zamierzone, wykorzystujące sztuczną konstrukcję prawną, którego celem jest uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa znacznej korzyści podatkowej, która poprzez swój rozmiar w istotnej mierze poprawia sytuację finansową podatnika. Ilość klauzul niedookreślonych, jakie pojawiają się w tego typu definicjach, prowadzi do bezgranicznej samowoli kontrolujących, którzy znaczną część działań optymalizacyjnych będą traktować jako obejście prawa.

Drugim etapem jest równoległe budowanie założeń do nowej ordynacji podatkowej. Jest to bardzo skomplikowane działanie i eksperci z dziedziny prawa podatkowego wątpią, że taki poważny projekt powstanie w 2015 roku. Jeżeli cokolwiek uda się w tym zakresie wprowadzić, to najprawdopodobniej będzie to jakaś wersja robocza, która z całą pewnością będzie wymagać wielu miesięcy poprawek.

Przy tych wszystkich założeniach i pracach merytorycznych ma pracować specjalna komisja kodyfikacyjna, która działać będzie przy resorcie finansów. Ministerstwo zaproponowało premier, by na czele tej komisji stanął profesor Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Nie wiadomo jakimi kryteriami pan profesor będzie kierował się dobierając zespół ekspertów, ani nie wiadomo dokładnie na jakich zasadach została wyłonięta akurat ta konkretna osoba. Co jest rażące w tej całej sytuacji, to fakt, że tego typu inicjatyw nie prowadzi się w konsultacjach z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Pan profesor Leonard Etel jest profesorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa podatkowego i finansowego, a od 2012 roku rektorem Uniwersytetu w Białymstoku.


- Jarosław Narymunt Rożyński,