Jarosław Narymunt Rożyński

Ukraino, opamiętaj się! Albo UPA albo Europa !

20 października 2014r

Polska wspiera wolną i demokratyczną Ukrainę od samego początku, gdy ta uzyskała niepodległość po rozpadzie ZSRR. Polska wspierała również dążenia Ukrainy do integracji z międzynarodowymi strukturami europejskimi, w tym również w drodze do UE. Polska musi jednak postawić jasno warunek, że nie będzie tolerować zamazywania historii o ludobójstwie i zbrodni jakich dokonywała Ukraińska Armia Powstańcza na Polakach z Wołynia i Galicji Wschodniej. Absolutnie nie wolno nam pozostawać biernym wobec tej kwestii.

Ukraino, opamiętaj się! Albo UPA albo Europa!Ludobójstwo ukraińskie było realizowane wyłącznie w postaci niezwłocznej eksterminacji fizycznej wszystkich Polaków, od niemowląt po starców. Sposób w jaki dokonywano tych mordów jest więcej niż przerażający. Do dnia dzisiejszego wyobraźnia normalnego człowieka nie jest w stanie ogarnąć takiego okrucieństwa wobec bezbronnych ludzi, a zwłaszcza dzieci. Ludobójstwo ukraińskie połączone było ze stosowaniem najbardziej wymyślnych i barbarzyńskich tortur. Żaden zdrowy psychicznie człowiek nie byłby w stanie dopuścić się większości z tych czynów.

Niemieckie i sowieckie zbrodnie były dokonywane przez specjalne formacje mundurowe. W przypadku ludobójstwa ukraińskiego było inaczej, ponieważ obok dominującej banderowskiej Ukraińskiej Powstańczej Armii, uczestniczyły również dziesiątki tysięcy lokalnych ukraińskich chłopów, sąsiedzi, bandy uzbrojone w siekiery, widły, piły i inne sprzęty używane do torturowania ludzi. W tych działaniach brali udział wszyscy Ukraińcy - mężczyźni, kobiety, wyrostki, a nawet dzieci ukraińskie, zajmujące się masowym rabunkiem mienia, podpaleniami i dobijaniem rannych Polaków. Działo się tak mimo nieraz wzajemnej rzekomej przyjaźni czy wręcz istniejących w stosunku do pewnych Polaków długów wdzięczności.

Szczególne okrucieństwo okazano wobec dzieci oraz małżeństw mieszanych, polsko-ukraińskich. W takich przypadkach ukraińscy ludobójcy nierzadko mordowali całe rodziny, z wyjątkowym okrucieństwem wobec dzieci. Dochodziło do gwałtów, profanacji zwłok, kanibalizmu, oraz nieprawdopodobnego zezwierzęcenia.

Ukraino, opamiętaj się! Albo UPA albo Europa!Ocena tej części historii Ukrainy przez wspólnotę międzynarodową jest jednoznaczna: ludobójstwo ukraińskie na Polakach pod względem swej bezwzględności i barbarzyństwa, a po jego dokonaniu – po dziś dzień – ze względu na zaprzeczenia lub relatywizowanie i wykręty – znacznie przewyższa ludobójstwa niemieckie i sowieckie pod względem okrucieństwa. Szczególnie obciążające na zawsze historię Ukraińców są masowo stosowane na Polakach – jako dodatek do mordów – okrutne, sadystyczne tortury.

Polacy jednak, jako Naród chrześcijański znający miłosierdzie i wynoszący z wiary, że każdy może ze złej ścieżki zawrócić - próbują nie obciążać tymi wydarzeniami przyszłych pokoleń narodu Ukrainy. Jednak wydarzenia z ostatnich tygodni zaczynają nas coraz bardziej niepokoić. Jeżeli Ukraina nie odetnie się od swojej najgorszej przeszłości, nigdy nie zostanie wpuszczona pomiędzy narody Europy budujące swoją cywilizację na kształtowaniu przyszłości poprzez rachunek sumienia wobec własnej przeszłości i ułomności. Nie wolno budować przyszłości młodego pokolenia na gloryfikacji zbrodniarzy z przeszłości. Jeżeli Ukraina tego nie zrozumie, jeżeli nie opamięta się - to straci znów swojego najbardziej wyrozumiałego przyjaciela, jakim jest Polska. Ze wspólnego doświadczenia historycznego wiemy, że to zawsze kończyło się tragicznie dla obu narodów.

Ukraino, opamiętaj się ! Nie zapominaj o zbrodniach, nie gloryfikuj ludobójstwa. Jeżeli znów utracisz zaufanie Polski, jeżeli znów podniesiesz rękę na Polaka - stracisz ostatniego sojusznika jaki Ci pozostał w Europie. Nie będzie wtedy nikogo, kto wstawiłby się za Tobą, gdy znów ze wschodu przyjdzie głód, nie będzie nikogo. Opamiętaj się i zapamiętaj : albo UPA, albo Europa !

Wspólnej drogi nie ma.

- Jarosław Narymunt Rożyński,