Jarosław Narymunt Rożyński

Na Ukrainie istnieje i działa polska partia polityczna

08 października 2014r

Nie tylko na Litwie działa dynamicznie polska mniejszość. Na Ukrainie 6 października 2014 zarejestrowano partię "Solidarność" skupiającą obywateli Ukrainy związanych ze swoimi polskimi korzeniami. Celem partii jest oczywiście reprezentowanie interesów mniejszości narodowej jaka żyje na terenach naszego wschodniego sąsiada.

Kongres założycielski odbył się dosyć dawno, bo aż we wrześniu 2011 roku. Niezbędne jednak było 10 tysięcy podpisów, aby wypełnić wszystkie procedury rejestracji. Co ciekawe, większość działaczy pochodzi nie z okolic Lwowa, lecz Kijowa. Pierwszym ważnym sprawdzianem dla tej nowej formacji będą wybory lokalne w październiku 2015 roku.

Poszanowanie organizacji politycznej reprezentującej mniejszości narodowe na Ukrainie, będzie prawdziwym sprawdzianem demokracji tego kraju aspirującego do obecności w międzynarodowych strukturach europejskich.

- Jarosław Narymunt Rożyński,