Jarosław Narymunt Rożyński

Zgoda na Łotwie nie buduje

05 października 2014r

W wyborach na Łotwie zwyciężyła pro-rosyjska partia Zgoda. Jednak podobnie, jak w poprzednich wyborach - nie zostanie dopuszczona do władzy i nie utworzy większościowej koalicji. Koalicja partii centroprawicowych zachowa władzę.

Nie ulega wątpliwości, że działanie to będzie w bardzo surowy sposób krytykowane na Kremlu. W całym społeczeństwie zdecydowanie obecne było poczucie zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, które z jednej strony przełożyło się na wynik wyborów, a z drugiej strony odsłoniło niejednolitość łotewskiego społeczeństwa. Ostatecznie przecież to właśnie pro-rosyjska partia drugi raz z rzędu wygrywa wybory i nie ma prawa rządzić. Na terenie całego kraju mniejszość rosyjska jest dość liczna i stanowi ponad 26% społeczeństwa.

Bardzo prawdopodobne jest, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie podejmie w swoich szeregach zdecydowanych decyzji - to znajdzie się w przyszłym roku w takiej samej sytuacji jak partia Zgoda. Ostatecznie przecież PIS nie posiada dzisiaj żadnego partnera do rozmów o utworzeniu koalicji. Nie trzeba wiele wyobraźni, żeby zsumować ze sobą poparcie polityczne wszystkich pozostałych obozów politycznych, które na zasadzie "wszyscy przeciw PIS" utworzą koalicję rządzącą na następne lata.

- Jarosław Narymunt Rożyński,