Jarosław Narymunt Rożyński

Siły Zbrojne Korony Rzeczypospolitej

18 wrzesnia 2014r

Ministrowie obrony Polski, Litwy oraz Ukrainy podpisali w Belwederze w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego umowe o utworzeniu wspólnej jednostki. Jej dowództwo będzie zlokalizowane w Lublinie. Głównym zadaniem tej wielonarodowej brygady będzie udział w operacjach pokojowych oraz zacieśnianie wspólnej współpracy wojskowej. Jest to pierwszy krok do budowy wspólnej strategii obronnej oraz solidarnej obrony suwerenności niepodległych państw, które stanowiły wcześniej Koronę Rzeczypospolitej.

Pomysł utworzenia wielonarodowej jednostki z udziałem Polski, Litwy i Ukrainy pojawił się już w 2007 roku. Jednak w tamtym okresie czasu politycy byli przekonani, że naszym głównym kierunkiem współpracy w zakresie bezpieczeństwa powinna być Grupa Wyszehradzka. Dzisiaj wiemy już, jak bardzo się wtedy myliliśmy. Tymczasem trójstronne porozumienie z Litwą i Ukrainą, Polska podpisała w 2009 roku. Oficjalnie Wiktor Janukowycz popierał projekt, jednak do realizacji doszło dopiero po zmianie sytuacji politycznej na Ukrainie.

Polsko-litewsko-ukraińska brygada ma liczyć około 4500 żołnierzy i podlegać dowództwu, które stacjonuje w Lublinie. Natomiast narodowe komponenty pozostaną na terytoriach swoich państw. W przyszłości stanowiska dowódcy brygady, jego zastępcy i szefa sztabu będą rotacyjnie zmieniać się co dwa lata.

- Jarosław Narymunt Rożyński,