Jarosław Narymunt Rożyński

Bezbronne Kraje Bałtyckie a sprawa Polska

05 września 2014r

Litwa, Łotwa i Estonia znalazły się w kręgu zainteresowania Moskwy. Te trzy państwa są praktycznie bezbronne. Żeby wyobrazić sobie poziom nieodpowiedzialności, trzeba najpierw zdać sobie sprawę, że nie tylko nie posiadają własnego lotnictwa, ale również czołgów, śmigłowców bojowych czy np. odpowiedniej klasy wozór opancerzonych. W rankingu Global Fire Power Litwa (103) znajduje się pomiędzy Laosem a Mozambikiem. Estonia (96) pomiędzy Zimbabwe a Kamerunem. Natomiast Łotwy nie ma w rankingu w ogóle.

Kraje BałtyckieCzy takie kraje, będące członkami NATO są w stanie wnieść cokolwiek do kolektywnej obrony ? Nie. Na czym zatem polega ich wkład w budowę bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego ? Na udostępnianiu swojego terytorium. Tylko i wyłącznie. Na tym terytorium m.in. polskie myśliwce wykonują misje patrolową. W założeniu swoim służa one do patrolowania przestrzeni powietrznej celem zapewnienia bezpieczeństwa. W tym samym czasie, na Litwie dyskryminuje się Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, a na Łotwie maszerują weterani wojenni ze swastykami na flagach i medalach przypiętych do piersi. Delikatnie mówiąc... coś tu jest nie tak jak być powinno.

Nie oczekuję oczywiście, że Litwini czy Estończycy będą rzucać przed nami kwiaty. Lecz przyznam, że nie spotkałem się w życiu z sytuacją, gdzie prosi się sąsiada o pomoc, a potem pluje się mu w twarz. Takie zachowanie budzi najpierw zdziwienie, a później zastanowienie. Dlaczego ktoś mógłby się tak zachowywać ?

Odpowiedź może być tylko jedna - dlatego, że za jego plecami stoi czerwony bandyta i przykłada mu do głowy zimny, naładowany pistolet. Litwa czuje na plecach oddech sowieckiego okupanta i musi manewrować w taki sposób, aby nie sprowokować go do pociągnięcia za spust. Tym samym musimy mieć świadomość, że cała scena polityczna Litwy jest po prostu w znacznie większym zagrożeniu bezpośrednim swojego życia oraz życia osób najbliższych.

- Jarosław Narymunt Rożyński,