Jarosław Narymunt Rożyński

Stracone pokolenie

12 sierpnia 2014r

Ostatnie badania wykazują, że co najmniej 25% uczniów szkoły średniej uważa się za stracone pokolenie. Tak złej samooceny nie było w Polsce od bardzo dawna. Jednocześnie dane te dokładnie pokrywają się z rosnącą z roku na rok emigracją Polaków za granicę. Zmienił się również zakres wiekowy emigrantów. O ile jeszcze kilkanaście lat wcześniej byli to głównie ludzi młodzi, którzy chcieli zarobić na mieszkanie i wrócić, żeby założyć rodzinę - o tyle teraz są to głównie ludzie wyjeżdżający po to, aby założyć rodzinę za granicą. Zdecydowana większość deklaruje, że nie zamierza wracać do Polski.

Jednocześnie przeważająca większość młodych Polaków uważa, że większość polityków niezależnie od tego co mówi - dba wyłącznie o własną karierę i interes partyjny. Jest to sytuacja wręcz idealna dla polityków partyjnych, gdzie niezadowolony elektorat nie wychodzi naprzeciw nich z żądaniem naprawienia sytuacji, tylko wynosi się z kraju nie zasilając jednocześnie szeregów opozycji. Innymi słowy - wyludnianie się Polski nie jest problemem dla partii politycznych, to wyłącznie problem przyszłych pokoleń, które jakoś będzie musiało poradzić sobie z kwestią utrzymania systemu emerytalnego, bezpieczeństwa i suwerenności kraju.

Wśród samych polityków również zmieniły się oczekiwania. O ile kiedyś celem zawodowym polityka był mandat posła lub senatora, to dzisiaj jest to przede wszystkim dobra pozycja w strukturach Unii Europejskiej, najlepiej z daleka od kontaktu z mediami. Zadecydowały o tym oczywiście względy materialne. Większość z tych osób nigdy nie pojawia się publicznie, oraz nie uczestniczy w publicystyce. Pieniądze nie lubią rozgłosu.

Tym samym Polacy coraz częśćiej przyjmują obywatelstwo innego kraju - najczęściej Wielkiej Brytanii. Dzisiaj oficjalnie polskich rezydentów jest tam około 600 tysięcy, czyli około 10 razy więcej niż 10 lat temu. Czy uda się tych ludzi odzyskać ? W obecnym systemie politycznym z całą pewnością nie. Żeby wyobrazić sobie skalę zjawiska nalezy zrozumieć, że poza granicami Polski na stałe przebywa ponad 4 mln rodaków, którzy wyjechali w ciągu ostatnich 10 lat. To więcej niż mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania razem wzięci ! Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie te miasta jako puste.

Jak zatem będzie wyglądała nasza przyszłość, jeżeli nic się nie zmieni ? To już nie jest problem partii politycznych. Średni wiek działacza partii politycznej w Polsce to 62 lata. Ich tok rozumowania najlepiej przedstawia stare powiedzenie : po nas choćby potop. Polacy postanowili jednak nie podzielać błędów popełnionych przez ich rodziców i zdecydowali się na emigrację. Wybrali lepszy system od gorszego.

Wybrali monarchię zamiast republiki.

- Jarosław Narymunt Rożyński,