Jarosław Narymunt Rożyński

Wraca temat zwrotu Lwowa i innych ziem zachodniej Ukrainy do Polski

10 sierpnia 2014r

LwówKrólewskie Stołeczne Miasto Lwów jest szczególnym miejscem dla wielu Polaków i Żydów. Do tej pory temat zwrotu ziem Polskich z czasów II Rzeczypospolitej pojawiał się w zasadzie tylko w publicystyce. Jednak jak pamiętamy - kilka tygodni temu Rosja zastosowała pewną prowokację, oferując Polsce ziemie zachodniej Ukrainy, tak jakby miała jakiekolwiek prawo do dysponowania prawem własności mieszkańców innego państwa. Polska nie odpowiedziała na tą prowokację. W ostatnich dniach natomiast pojawił się kolejny sygnał, który dość trudno jednoznacznie zdiagnozować - czy jest to prowokacja, próba zwrócenia na siebie uwagi, czy też efekt bezradności wobec rosyjskiej agresji ?

Przywódca partii politycznej Wielka Ukraina - Igor Berkut, który jest Igor Berkutweteranem wojny w Afganistanie, publicznie oświadczył, że obecne władze w Kijowie powinny oddać Polsce ziemie utracone w 1939 roku w wyniku inwazji sowieckiej. Jest to prawdopodobnie pierwszy taki głos ze strony ukraińskich polityków w kierunku Polski. Jednocześnie lider ten przytacza ciekawe argumenty. Wskazuje on bowiem, że skoro społeczeństwo Ukrainy naprawdę odrzuca całkowicie stalinizm, to powinno również naprawić błędy jakie popełnił ZSRR w XX wieku.

LwówCo ciekawe, Igor Berkut podniósł również, że przecież wiele rodzin i potomków rodzin mieszkających we Lwowie, ma do dnia dzisiejszego dokumenty świadczące o tym, że niektóre nieruchomości zostały im bezprawnie przez komunistów odebrane. W Polsce natomiast doznajemy jakby swojego rodzaju deja-vu. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej straszono nas zwrotem mienia żydowskiego i zwrotem mienia niemieckiego. Odnoszę wrażenie, że zachowanie Igora Berkuta jest właśnie takim delikatnym sugerowaniem, że przystąpienie do Unii Europejskiej wiązałoby się jednak również z niemałymi roszczeniami Polaków wobec władz ukraińskich za utracone mienie. Tak naprawdę otwiera to ogromne pole do debaty społecznej. Kto powinien płacić te odszkodowania za utracony majątek ? Ukraińcy czy raczej rosjanie ?

LwówW okresie międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności po Warszawie i Łodzi miastem Polski i stolicą województwa, utracił jednak posiadany za czasów austriackich status stolicy kraju. W pierwszych latach niepodległości wielu lwowian wyemigrowało do innych miast Polski, gdzie obejmowali wysokie stanowiska w administracji, nauce i przemyśle. Samo miasto także szybko odbudowało się z wojennych zniszczeń. 11 kwietnia 1930 roku włączono do miasta osady podmiejskie Zamarstynów, Hołosko Małe, Kleparów, Sygniówkę, Kulparków, Zniesienie oraz część gmin Biłohorszcze, Kozielniki, Krzywczyce. Był to obszar 3106 ha zamieszkały przez ok. 50 tysięcy mieszkańców. Tereny te stopniowo zagospodarowywano na dzielnice miasta – powstał tzw. Wielki Lwów. Łącznie miasto miało 67 km² (6346 ha) i ponad 300000 mieszkańców. Lwów stał się trzecim co do wielkości miastem Rzeczypospolitej.

LwówPomimo odpływu wielu przedstawicieli elity, miasto wciąż było jednym z głównych w kraju ośrodków nauki, kultury, sztuki i turystyki. Był obok Krakowa, Poznania, Warszawy i Wilna miastem uniwersyteckim – jednym z głównych ośrodków nauki i kultury polskiej. Lwów był także głównym ośrodkiem kulturalno-politycznym polskich Ukraińców, a także ośrodkiem ukraińskiej konspiracji. W kwietniu 1936 roku miały miejsce we Lwowie antyrządowe zamieszki organizowane przez bezrobotnych i robotników, w których na skutek brutalnej interwencji Policji zginął jeden demonstrant. Podczas jego pogrzebu wybuchły kolejne zamieszki, w efekcie których zginęło 48 osób.Przed wybuchem II wojny światowej, we Lwowie mieszkało 50% Polaków, 33% Żydów i 15% Ukraińców.

Intermarium
W mojej osobistej ocenie, sprawy potoczą się zupełnie inaczej. Nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc jakiś wysiedleń mieszkańców kamienic we Lwowie i nie sądzę żeby Polacy podejmowali takie próby - to poniżej naszej godności. Jestem natomiast przekonany, że odszkodowania Polsce od Rosji, za utracone ziemie i majątki - należą się wraz z odsetkami. Co w żadnym wypadku nie zmienia faktu, że już w najbliższym czasie Polacy razem z Ukraińcami bedą w zgodzie żyli w odbudowanej Koronie Rzeczypospolitej. Nie zamierzamy przecież odebrać Ukraińcom ziemi, a przeciwnie - zbudować z Ukrainą jedną wspólną potęgę geopolityczną, która będzie w stanie odeprzeć agresję ze wschodu i z zachodu.
- Jarosław Narymunt Rożyński,

Igor Berkut

źródła :
1/ Wikipedia
2/ kresy.pl- Jarosław Narymunt Rożyński,