Jarosław Narymunt Rożyński

Na Ukrainie nie ma separatystów

15 lipca 2014r

W mediach ciągle powtarza się termin "prorosyjscy separatyści". Nie ulega jednak wątpliwości, że na Ukrainie nigdy nie było separatystów, którzy pragnęliby utworzyć własne państwo - zamiast tego stale obecna była tęsknota za Związkiem Sowieckim. Rosja wykorzystała ten fakt na swoją korzyść mydląc oczy swoim obywatelom w mediach, gdzie zamiast agresji na Ukrainie, mówi się o wewnętrznej walce, gdzie Rosja występuje w roli obrońcy i rozjemcy. Dokładnie taką samą taktykę zastosował Związek Sowiecki napadając na Polskę w 1939r - tłumacząc, iż robi to dla ochrony obywateli w sytuacji, gdy państwo Polskie uległo rozpadowi.

Nie ma "prorosyjskich separatystów". Są żołnierze rosyjscy, którzy ramię w ramię z terrorystami i najemnikami przeprowadzają akcje dywersyjne na terenie sąsiadującego państwa. Ukraina nigdy im tego nie zapomni, tak samo jak nigdy nie zapomniała, kto odpowiada za Wielki Głód.

"Prorosyjscy separatyści" to wymysł rodem z polityki Goebelsa. Ten powszechnie stosowany językowy fałsz pokazuje tylko, że media w Polsce nie potrafią obronić aksjomatu, przedstawiając fakty w sposób niby obiektywny, a tak naprawdę - relatywizują ogromną tragedię jaka rozgrywa się na naszych oczach na Ukrainie. Ostatecznie przecież trudno jest dziennikarzom stanąć przed ludźmi i powiedzieć : Rosja napadła na Ukrainę, musimy zacząć się przygotowywać, ponieważ jesteśmy następni na liście. Zwłaszcza tym dziennikarzom, którzy przez kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat pisali o wiecznej przyjaźni między Polską a Związkiem Sowieckim, a później o wspólnych interesie geopolitycznym Polski, Niemiec i Rosji.

Historia pokazuje, że interesy geopolityczne nie zmieniają się tak szybko jakbyśmy chcieli. Warto tutaj jeszcze raz przypomnieć słowa śp. Lecha Kaczyńskiego i śp. Józefa Piłsudskiego, które dzisiaj są jeszcze bardziej aktualne niż kilka lat temu : " Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Nie ma wolenj Ukrainy bez wolnej Polski". To jest nasza racja stanu.

- Jarosław Narymunt Rożyński,