Jarosław Narymunt Rożyński

Hańba, hańba, po trzykroć hańba

30 czerwca 2014r

W nocy z sobotę na niedzielę nieznani sprawcy na ścianach meczetu w Kruszynianach oraz na nagrobkach pobliskiego cmentarza dali wyraz głupocie i wandalizmowi, którego Rzeczpospolita do tej pory nie tolerowała. Meczet i cmentarz istnieją w tym miejscu od XVII wieku, a sama miejscowość jest symbolicznym podziękowaniem Tatarom od króla Jana III Sobieskiego za krew przelaną w obronie Rzeczypospolitej.

Wszyscy jesteśmy przekonani, że ten haniebny występek nie zburzy wielowiekowej tradycji otwarcia Polski na ludzi o różnych korzeniach i religiach. Tatarzy mają szczególne miejsce w naszej historii i mają także szczególne miejsce w naszych sercach. Niezależnie od aktu wandalizmu jaki miał miejsce - więzi te nadal pozostają trwałe i niewzruszone.

Jednocześnie sumienie nie pozwala mi przejść obojętnie wobec tego haniebnego aktu, dlatego z tego miejsca chciałbym przekazać słowa wsparcia dla całej społeczności muzułmańskiej w Polsce. Niech to wydarzenie nie kładzie się cieniem na nasze wspólne relacje ! Czyn ten jest potępiony przez wszystkie środowiska patriotyczne, niezależnie od wyznawanej religii. Bóg jest jeden i nie ma przed nim żadnego usprawiedliwienia dla niszczenia grobów lub miejsc pamięci poległych. Sprawiedliwość winnych zawsze dosięgnie.

- Jarosław Narymunt Rożyński,