Jarosław Narymunt Rożyński

Niemcy największym eksporterem broni w EU

3 maja 2014r

Od wieków wszyscy wiedzą, że wojna to niestety również biznes. Doskonale wiedzą o tym również Niemcy, którzy pomimo kryzysu gospodarczego jaki dręczy gospodarki europejskie - wielokrotnie zwiększyły nakład na produkcję i eksport broni. Myli się ten, kto uważa dzisiaj Niemcy za słabe, bezbronne państwo. Liczby ze sprawozdań i powszechnie dostępnych danych finansowych wskazują, że jest odwrotnie. Skala tego działania powinna otworzyć naszym politykom oczy - w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego - produkcja i eksport broni wzrósł w Niemczech o 25% ! Jeżeli to nie przemawia do Twojej wyobraźni czytelniku, to pomyśl o tym w taki sposób: aktualna wartość eksportu to 5,8 miliarda euro, a w 2012 roku było to 3,6 miliarda euro !

W 2014 roku Niemcy planują osiągnąć wynik finansowy na rynku eksportu broni zbliżony do 10 mld euro. To więcej niż w dwóch poprzednich latach łącznie. Jak widać - jest to branża przemysłu, gdzie zawsze jest popyt. Niemcy doskonale czują ten popyt i bardzo subtelnie korzystają z rynku.

Czy w Polsce robimy to samo? Niestety nie. W tym samym czasie w Polsce zlikwidowano fabryki amunicji oraz inne przedsiębiorstwa na styku sektora zbrojeniowego. Polski Holding Obronny (PHO) ogłosił w czerwcu 2013 roku, ze chce zwiekszyć eksport broni do ... 1mld złotych rocznie (250mln euro rocznie). To zaledwie niewielka ilość w stosunku do tego, co robią Niemcy czy Francuzi.

Kto jest głównym odbiorcą tych technologii ? Kto importuje Niemiecką broń ? Na pierwszym miejscu jest Holandia z wynikiem 863 mln euro. Na drugim miejscu niespodzianka ... USA z wynikiem 632 mln euro. Jeszcze większą niespodzianką jest miejsce trzecie czyli ... Zjednoczone Emiraty Arabskie z wynikiem 357 mln euro. Dalej mamy takie kraje jak Singapur (344mln euro), Wielka Brytania (320 mln euro), Irak (244mln euro), Włochy (225mln euro), Algeria (217mln euro), Korea Południowa (199 mln euro), oraz Francja (152 mln euro).

Jak powszechnie wiadomo - koszty pracy w Niemczech jak i wynagrodzenia dla pracowników - są znacznie wyższe niż w Polsce. Dlaczego zatem to Niemcy się bogacą a nie Polska ? Dlaczego Niemcy produkują i sprzedają swoje produkty, a Polacy nie tylko importują, ale jeszcze płacą za możliwość używania tego co kupili ?

Odpowiedź jest prosta i brutalna - bo to leży w interesie Niemiec i Rosji. Zgodnie z doktryną naszych sąsiadów - Polska ma być biedna i bezbronna. Dlatego wysiłek niemieckich grup lobbystów skierowany jest właśnie przeciw rozbudowie przemysłu zbrojeniowego i energetycznego w Polsce. Wyniki jak widzimy - odnoszą znakomite.


- Jarosław Narymunt Rożyński,